ผู้จัดการชุมชนมีความสามารถในการบ่มเพาะวัฒนธรรมที่เป็นมิตร เรียนรู้วิธีมีส่วนร่วมและควบคุมชุมชนออนไลน์ของคุณด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่ ส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และใช้มาตรฐานชุมชนของ Facebook ในการรักษาชุมชนของคุณให้ปลอดภัย