บทบาทหนึ่งที่ผู้จัดการชุมชนมีคือการสร้างและดูแลเนื้อหาที่น่าดึงดูด ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่น่าดึงดูดสำหรับชุมชนของคุณ