Thông qua các giải pháp đo lường của Facebook, doanh nghiệp và agency có thể hiểu rõ thông tin chi tiết về quảng cáo của họ. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cung cấp thông tin chi tiết chính xác và xác định yếu tố nào đem lại giá trị cao nhất cả trên lẫn bên ngoài các nền tảng Facebook, đồng thời cho bạn biết đối tác đo lường của Facebook có thể hỗ trợ ra sao.