Khi nhắm mục tiêu đối tượng cốt lõi, các doanh nghiệp và agency có thể tiếp cận đối tượng mong muốn cho quảng cáo của họ. Thông qua bài học này, bạn có thể tìm hiểu cách tiếp cận đối tượng cốt lõi và nắm được sự khác biệt giữa đối tượng Cốt lõi, Tùy chỉnh và Tương tự.