Trình quản lý quảng cáo mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về hiệu quả quảng cáo trên các sản phẩm của Facebook và thiết bị. Sau khi bạn tạo xong một chiến dịch và đang phân phối quảng cáo, bước tiếp theo là lý giải hiệu quả của quảng cáo.

Qua bài học này, bạn có thể:

Tìm hiểu cách Trình quản lý quảng cáo hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến dịch của mình.
Xác định các cột hiệu quả chính trên bảng điều khiển mặc định trong Trình quản lý quảng cáo.