เรียนรู้วิธีเลือกตำแหน่งการจัดวาง กำหนดงบประมาณ และกำหนดเวลาสำหรับแคมเปญโฆษณาในตัวจัดการโฆษณา