เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของโฆษณาบน Facebook และวิธีใช้เพจธุรกิจบน Facebook และตัวจัดการโฆษณาเพื่อสร้างโฆษณา