เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีให้ใช้งานสำหรับโฆษณาและวิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญโฆษณาในตัวจัดการโฆษณา