เรียนรู้ว่าจะหาเกณฑ์ชี้วัดหลักได้จากที่ใดในตัวจัดการโฆษณาและวิธีใช้เกณฑ์ชี้วัดเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์แคมเปญ