เรียนรู้วิธีสร้างโฆษณาและทบทวนเกี่ยวกับตัวเลือกของรูปแบบ ตำแหน่งการจัดวาง และชิ้นงานโฆษณาในตัวจัดการโฆษณา