Tìm hiểu cách chọn vị trí quảng cáo, thiết lập ngân sách và lịch chạy cho chiến dịch quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.